Kurumsal

“Mutlu çalışan yaratıyoruz”

Programın Amacı : Bir kurumun en değerli varlığı olan çalışanlarının performans ve verimliliklerini etkileyen iş ve özel hayatlarında başa çıkmakta zorlandıkları yaşam olaylarının çözümüne yardımcı olmak, iş yaşamlarındaki tutkularını canlı tutup mutlu çalışanlar olarak şirketlerine daha çok katma değer sağlamalarına destek olmaktır.

Faydalar :

• Mevcut ve gelecek endişeleri azalan çalışanların kişisel huzur ve mutluluğu, kurumsal aidiyet ve memnuniyeti artar.
• Çalışanlar işlerine rahatça odaklanır, performans, verimlilik, müşteri memnuniyeti artar; kurumun işveren markası güçlenir.
• Çalışanların performans ve verimlilikleri arttıkça kuruma bağlılıkları da artmaktadır.
• İşgücü devir oranını, devamsızlığı ve iş kazalarını azaltmayı hedeflemektedir.
• Moral ve tutumları iyileştirmeyi,
• Takım duygusunu güçlendirmeyi hedeflemektedir.

Çalışanın zihnini meşgul eden kişisel sorunları çözüldüğünde işine daha iyi konsantre olmakta, performansı artmakta ve bunun sonuçları hem çalıştığı şirkete hem kendi psikolojisine dolayısıyla iş, aile ve sosyal yaşamına olumlu olarak yansımaktadır. Zamanını daha etkin kullanabilen yöneticiler de, sorumlu oldukları konularda daha verimli çalışma şansına kavuşmaktadırlar.

Yöntem: Haftanın belirli günleri veya saatleri kurumda bulunarak, yada uzaktan skype, email veya telefon görüşmeleri ile çalışanlarınıza psikolojik danışmanlık hizmeti vermektedir.
İş yaşamındaki psikososyal risk faktörlerini saptamak, bu faktörler ile ilgili önlemler almak ve koruyucu ruh sağlığı çalışmalarını iş yeri kültürünün önemli bir parçası haline getirmek için çalışmalar yürütmektedir. Bu bağlamda iş yeri psikologu olarak kurumda tarafsızlık esasına göre çalışmalar yürüterek ruh sağlığı açısından risk faktörleri saptanır ve çözüm önerileri geliştirilir.

Hakkımızda : Genel olarak iş stresi ile baş etme, iş – özel yaşam dengesini kurmak, çalışanların ruhsal dünyalarındaki zorluklarla başa çıkma becerilerini geliştirmek gibi konular Diana Güler Danışmanlık Merkezi’nin çalışma alanlarından bazılarıdır. Bununla birlikte şirket içinde saptanan risk faktörlerini minimize etmeye yönelik grup eğitimleri düzenlenir. Tüm bu süreçte şirket içi organizasyon konusunda iş yeri psikologu şirketin insan kaynakları departmanı ile işbirliği içinde çalışır. Ancak psikologların etik kurallarından en önemlisi olan gizlilik ilkesi gereği işverene veya üçüncü şahıslara çalışanların ruhsal dünyaları ile ilgili bilgi verilmez. Şirket içi etkin iletişimin oluşturulması ve iş – özel yaşam dengesinin kurulması ile daha verimli bir iş yaşamı ve çalışan – işveren ilişkisinde sağlıklı bir bağ kurulması amaçlanmaktadır. Bu amaca giden yol ise hazırlanan projenin başlangıcından sonlanmasına kadar geçen süre içinde psikososyal risklerin azaltılmasından geçmektedir. Psikososyal riskler ve çözüm önerileri her firmada değişiklik göstermekte, bu sebeple firmaya özgü biricik bir harita niteliği taşımaktadır.

Kişi üzerinde stres yaratabilecek ve araştırma ihtiyacı hissedebileceği her alanda verilen danışmanlık ve bilgilendirme hizmetidir. Kurum tarafından finanse edilen hizmetler, çalışanlara ücretsiz olarak sunulur. Tüm hizmetlerimiz, gizlilik, güven ve kurumla işbirliği temel ilkelerine dayalı, uluslararası standartlar ve etik kurallar çerçevesinde yürütülür.

back to top